Gemeente: woningen Oud-Hoograven voor 2030 van het aardgas

Transitievisie Warmte - Deel 2
Transitievisie Warmte – Deel 2

In de Transitievisie Warmte – deel 2, die op 17 september gepubliceerd is, beschrijft het stadsbestuur hoe Utrecht van het aardgas afgaat, wat dat per buurt betekent en wanneer en in welke buurten de gemeente gaat starten. De buurten Oud Hoograven-Noord en -Zuid zijn ingedeeld in het eerste tijdvak, van 2021-2030, net als ruim twintig andere buurten uit de stad. Nieuw-Hoograven-Noord en -Zuid zijn juist in het laatste tijdvak van 2040-2050 ingedeeld.

Nieuwsgierig of jouw huis in Nieuw- of Oud-Hoograven staat? Kijk op de interactieve kaart van de gemeente.

Buurtaanpak
Voor de buurtaanpak aardgasvrij is door de gemeente een stappenplan opgesteld (het ‘hoe’). Dit stappenplan beschrijft in grote lijnen het proces richting het wijkuitvoeringsplan en vervolgens naar de uitvoering. Zo geeft de gemeente bijvoorbeeld aan dat wijkbewoners minimaal acht jaar van tevoren te horen krijgen per wanneer het aardgas in hun buurt wordt uitgefaseerd. Er zijn verder nog veel zaken die verder uitgezocht moeten worden. Dit zal stapsgewijs gebeuren en is mede afhankelijk van nog aan te nemen wetgeving én nog uit te keren budgetten vanuit de rijksoverheid, schrijft de gemeente in de Transitievisie Warmte.

Transitievisie Warmte Deel II
Deel 2 van de Transitievisie Warmte is een vervolg op het eerste deel. Hierin werden onder meer het meest logische alternatief voor aardgas (het ‘wat’) per buurt beschreven en ook op basis van welke criteria de volgorde voor de aanpak zou worden bepaald.

In het nu verschenen tweede deel heeft de gemeente Utrecht deze criteria verder uitgewerkt en gebruikt om te bepalen wanneer welke buurten aan bod komen. Deze volgorde is ook op een interactieve kaart weergegeven met de indeling van buurten in verschillende indicatieve tijdsblokken. De buurten Oud Hoograven-Noord en -Zuid zitten, samen met 22 andere buurten, in het eerste tijdsblok. Dit tijdsblok omvat de periode 2021 tot en met 2030. De gemeente geeft aan dat de buurtindeling als indicatief moet worden gezien en precieze grenzen pas in de wijkuitvoeringsplannen worden vastgesteld.

Op deze website van de gemeente Utrecht vind je meer informatie over de buurtaanpak aardgasvrij, waaronder de transitievisies (delen 1 en 2), de interactieve kaart en de podcast Utrechtse Warmte.

Hoograven Duurzaam
Wijkinitiatief Hoograven Duurzaam volgt de ontwikkelingen rondom de warmtetransitie in Utrecht op de voet, vooral in onze eigen wijk Hoograven. We gaan hierover ook in gesprek met de gemeente. We zullen sowieso op onze website en Facebook belangrijke ontwikkelingen met u delen.

Eerder hielden we al informatieavonden, isolatiebijeenkomsten en een enquête over de warmtetransitie in de wijk. Uit de laatste enquête (najaar 2019) bleek dat veel van de 300 respondenten toen positief stonden tegenover een duurzamere manier van het verwarmen van hun huis, maar veel van hen nog niet wisten hoe zij dat het beste konden aanpakken.

Ook meedoen?
Interesse om deel te nemen aan wijkinitiatief Hoograven Duurzaam? Je bent van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar info@hoogravenduurzaam.nl.

Voor volledige functionaliteit van deze website, dienen cookies te worden ingeschakeld. Meer info

Als je deze site wil gebruiken met alle functies en mogelijkheden, klik dan op "Cookies toestaan". Als je zoveel mogelijk privacy wil, klik dan niet op "Cookies toestaan". Om spam tegen te gaan, maken wij gebruik van Google's diensten (zie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl). Neem bij vragen over het privacy-beleid gerust contact op met de eigenaar van deze website.

Sluiten